Forskarföreläsning – fem former för deltagande Copy

Vi börjar med att lyssna på en föreläsning med forskaren och lärarutbildaren Iann Lundegård. Han har gedigen kunskap från både forskning och beprövad erfarenhet rörande hur ungas delaktighet och inflytande kan komma till uttryck på olika sätt.

Presentation av föreläsaren 

Iann Lundegård: Iann Lundegård är docent vid Stockholms universitet i naturvetenskapsämnenas didaktik och lärande för hållbar utveckling. Hans forskning fokuserar på hur kunskap och värden kommer till uttryck i elevers samtal om hållbarhetsfrågor och hur lärare kan organisera för en undervisning som främjar elevdelaktighet på det området.  

Iann har medverkat till att ta fram Skolverkets certifieringsverktyg, ”skola för hållbar utveckling”, samt deltagit i att skriva tre moduler riktade till skolans alla stadier med syfte att ge lärare didaktiska verktyg i sin undervisning för hållbar utveckling.