Forskarföreläsning – förändra skolans struktur och kultur Copy

För att få ett till ett systematiskt LHU-arbete behöver man arbeta med såväl skolans struktur som kultur. Det ska nu Ulf Leo från rektorsutbildningen vid Umeå universitet utveckla i sin föreläsning.  

Presentation av föreläsaren 

Ulf Leo, Umeå universitet: Ulf Leoär filosofie doktor och docent i rättssociologi med inriktning mot utbildningsledarskap vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet. Han arbetar främst med utbildning av rektorer och är involverad i flera forskningsprojekt och nätverk inom skolledarskapsområdet. Ulf har 25 års erfarenhet av att arbeta som lärare och rektor i grundskolan med lärande för hållbar utveckling som en grön tråd i skolutvecklingsarbetet.