Forskarföreläsning – skolan som utforskande expeditionsfartyg Copy

Vi börjar med en föreläsning av Ingela Bursjöö från Göteborgs universitet och Göteborgs stad. Med en fot kvar i skolan och en i universitet är hon väl förankrad i såväl forskningen som de praktiska möjligheterna och utmaningarna i skolans verksamhet. 

Presentation av föreläsaren

Ingela Bursjöö, Göteborgs universitet: Ingela Bursjöö arbetar som lektor på Göteborgs universitet och i Göteborgs stad, vilket i praktiken innebär att hon både undervisar och forskar. Frågor om hållbarhet är centrala för henne, och hur de visar sig i olika undervisningspraktiker. Hon utbildade sig till gymnasielärare i kemi och biologi på 80-talet och har sedan dess undervisat mestadels på högstadiet. Idag arbetar hon dessutom mycket med lärarutbildning.