Reflektionsfråga efter samtalet Copy

Ulf Leo beskriver en nulägesanalys som kan göras på skolan. På vilket steg anser du att din skola befinner sig? Vad behövs för att ni ska ta er till nästa steg? Vilket stöd behöver du?