Reflektionsfrågor efter föreläsningen Copy

Efter att du lyssnat på Ingelas föreläsning vill vi att du reflekterar över följande frågor: 

Vad kan du som rektor göra på din skola, med de förutsättningar du har, för att möjliggöra skolans samverkan med omgivande samhälle? Hur kan det kopplas till autentiska frågor rörande hållbar utveckling? 

Diskutera gärna detta vidare med rektorskollegor eller din ledningsgrupp.