Reflektionsfrågor efter föreläsningen Copy

Ulf ställer flera reflektionsfrågor till dig som skolledare under föreläsningen. Här har vi valt ut två av dem som vi vill att du reflekterar över nu: 

  • Hur synliggör du de delar som den här MOOCen bygger på och hur delarna tillsammans bildar en helhet i utvecklingen av arbetet med LHU?
  • Att förändra normer på en arbetsplats är svårt att göra ensam som rektor. Vilka är de ledande lärarna på din skola som kan fungera som förändringsagenter?