Samtal mellan forskare och praktiker Copy

Helsingborg har lång erfarenhet av att stödja skolors LHU-arbete, där autentiska lärsituationer och samverkan med aktörer utanför skolan har en viktig plats. De har bland annat utvecklat kreativa former för att underlätta för skolor att skapa samarbeten i närsamhället. Ingela Bursjöö samtalar med skol- och fritidsförvaltningens miljösamordnare, en rektor och en lärare. 

Presentation av deltagarna i samtalet 

Emma Sjöberg, Helsingborg: Emma Sjöberg är en grundskollärare som efter 20 år i klassrummet även utbildade sig till miljövetare och nu jobbar med bland annat lärande för hållbar utveckling på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Hon har under hela sitt yrkesliv älskat att jobba med komplexa frågeställningar i klassrummet eftersom hon tror att i ”viet” ligger ansvaret, skulden och hoppet och gemenskapens kraft är ett bättre bränsle för omställning än skulden. 

Helena Rosenlöf, Ringstorpsskolan, Helsingborg: Helena Rosenlöf är i grunden 4-9 lärare, dessutom har hon en masterexamen i pedagogik. Sina erfarenheter har hon bland annat använt sig av då hon har utbildat nya skolledare i Helsingborgs stad i utbildningen Träna skolledarskap. Idag är honrektor på Ringstorpsskolan i Helsingborg och sedan i början av 2000-talet har hon arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Under de senaste två åren har skolan fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket. 

Vildana Bašić, Grantofta skola: Vildana Bašić, fil.mag i Naturvetenskaplig didaktik från Stockholms universitet. Hon har varit förstelärare i Samverkan skola-arbetsliv samt hållbarhetsombud på Gantofta skola i Helsingborgs stad. Från februari 2022 är hon anställd som doktorand i Naturvetenskaplig didaktik vid Malmö universitet. Vildana håller i Facebooksidan Hållbar utveckling i skolan och har konsultuppdrag för Utbildningsradion till Uppdrag framtid och Klimatkompis som syftar till att lära barn om hållbar utveckling samt inspirera till handlingskraft att påverka sin närmiljö och framtid.