Samtal mellan forskare och praktiker Copy

Gävle kommun har i många år haft ansatsen att ta ett systematiskt grepp på LHU-frågorna, så att det ska vara synligt i hela styrkedjan. Här följer ett samtal mellan forskare Ulf Leo, miljöstrategen på Utbildning Gävle och en biträdande rektor.  

Presentation av deltagarna i samtalet 

Sofia Lord, Gävle: Sofia Lord arbetar som stöd för arbetet med lärande för hållbar utveckling (LHU) på Utbildning Gävle, som innefattar Gävle kommuns alla utbildningsverksamheter från förskola till gymnasium.  Hennes yrkestitel är ”miljöstrateg” men arbetet är alltså bredare än så.  I hennes arbete ingår att stödja såväl lärare som skolledare och sektorsledning kring lärande för hållbar utveckling, samt att samverka internt och externt. 

Mathilda Bergström, Strömsbro skola: Mathilda Bergström arbetar som biträdande rektor på Strömsbro skola i Gävle. Det är en mellanstor låg- och mellanstadieskola med 13 klasser från förskoleklass till årskurs 6. Innan hon bytte jobb till skolledare arbetade hon som lärare. Inom Stigslunds rektorsområde påbörjade hon deras LHU-arbete under läsåret 2016/2017 och på Strömsbro skola startade deras Grön-Flagg-resa under hösten 2020. 2021 blev Strömsbro skola Grön Flagg-certifierade.