1. Inflygning – att starta LHU-arbetet på skolan Copy

I det här första temat ska vi sätta lärande för hållbar utveckling (LHU) i ett större sammanhang. Hur ska skolan förhålla sig till det som händer i vår omvärld? Vad säger styrdokumenten på nationell och internationell nivå? Vad betyder det för rollen som skolledare? Och sist men inte minst, hur kan vi ha vår egen skolas förutsättningar som utgångspunkt?