Kursinnehåll

Visa alla

Lärande för hållbar utveckling (LHU), något för rektor?

Det här temat börjar med en film där vi som arbetar med utbildning och lärande för hållbar utveckling på WWF samtalar kring de här frågorna. 

Presentation av oss som arbetar med detta på WWF 

Helene Grantz har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med skolutvecklingsfrågor kopplade till lärande för hållbar utveckling i kommunal verksamhet. Det har inkluderat att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och att stödja såväl rektorer som lärararbetslag i implementeringen av LHU. Sedan 2019 arbetar Helene på WWF som programsamordnare för utbildning och lärande för hållbar utveckling.  

Susie Broquist Lundegård har 20 års erfarenhet av att arbeta både som pedagog/lärare och med pedagogiskt ledarskap och utveckling genom sin bakgrund som grundskollärare, utomhuspedagog och rektor. Sedan 2018 arbetar Susie på WWF som senior rådgivare/programsamordnare för utbildning och lärande för hållbar utveckling.