2. Pedagogisk helhetsidé – att skapa skolans ”vi” Copy

Det här temat handlar om vikten av en pedagogisk helhetsidé som innefattar lärande för hållbar utveckling (LHU), för att arbetet ska bli förankrat i hela personalgruppen och känt bland elever och vårdnadshavare. En pedagogisk helhetsidé fungerar som en kompass och hjälper skolan att hålla riktningen i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.