Kursinnehåll

Visa alla

Forskarföreläsning – hängrännor och stuprör

Nu ska du få se en föreläsning som handlar om hur man som rektor kan förstå och arbeta med en pedagogisk helhetsidé, relaterat till aktuell forskning inom LHU-fältet. Du kommer också få några konkreta exempel från andra skolor och förskolor. Föreläsaren heter Anna Mogren och arbetar på rektorsutbildningen vid Karlstad universitet. 

Presentation av föreläsaren

Anna Mogren är sedan 2019 filosofie doktor i Biologi.  Hennes arbete som utbildningsledare vid Karlstads universitet är förlagt till rektorsutbildningsenheten. Under 25 år har hon varit en del av Den globala skolan. Det var en resurs vid myndigheten Universitets- och högskolerådet som gav stöd till skolor, kommuner, regioner, enskilda organisationer och lärosäten som arbetar med hållbara frågor i utbildning. Hon har ett stort professionellt och privat intresse av en hållbar samhällsutveckling.