En hållbarhetsföreläsning att använda Copy

För att ta avstamp i och starta en diskussion om varför hållbarhetsfrågorna egentligen är en fråga för skola och utbildning har vi tagit fram en Powerpointpresentation kallad Vi har världens utmaningar. Där tar vi upp några av de stora och komplexa problem som måste lösas. Under bilderna i anteckningsfältet finns korta beskrivande texter och länkar som kan användas för att öka kunskaperna. Använd gärna presentationen på en APT, föräldramöten, elevernas undervisning eller andra sammanhang som ni anser är relevanta.