6. Diskussionsfrågor

Road to drip:

 • Hur vet man vad ett plagg är gjort av? 
 • Vad finns det för alternativ till bomull? Vad kan det finnas för för- och nackdelar med de olika alternativen?

Kranen svalde mitt vatten – Mat och vatten:

 • Äter vi mer vatten än vad vi dricker? 
 • Skulle man kunna ha någon typ av vattenmärkning liknande “KRAV” eller ”nyckelhålet”? Hur skulle det gå till och hur skulle de ungefärliga riktlinjerna se ut från att få märka sin vara/produkt med den? 
 • Många preppar för kommande kriser. Vad tycker ni är viktigt att tänka på för att förbereda sig vattensmart? Vad bör man ha hemma och vad bör man undvika?
 • Vilka grönsaker har den högsta naturliga andelen vatten i sig? Är det bra eller dåligt?

”make me sweat, make me water..- Vatten I Hemmet

 • Vad är skillnaden mellan vattenkonsumtion och vattenförbrukning?
 • Hur ska man diska på bästa sätt för att spara vatten? Diskutera.
 • Varför är vatten viktigt?

Osynligt blir synligt

 • Vilka utmaningar står vattenverk inför när det gäller att tillgodose befolkningens behov av rent vatten? 
 • Hur kan du göra för att underlätta reningsverkens reningsprocess?
 • Vilken typ av vattenkris är den mest kritiska? Kritisk för vem? Varför då? Nedan har ni förslag på tre typer.
  • Brist på vatten  
  • Bristfällig vattenkvalitet   
  • Vattenrelaterade naturkatastrofer