3. ”make me sweat, make me water..- Vatten I Hemmet


“Make me sweat, make me water…” är en populär låt på tiktok, men kommer tiktokaren Zorba Asplund klara av att leva en (var)dag med en begränsad mängd vatten? Häng med när dripcoachen Alexandra utmanar Zorba till att leva mer vattensmart på hemmaplan!

I genomsnitt förbrukar en svensk 140 liter vatten per dag. Om man dock  skulle räkna med den mängd det krävs för att producera kläder, mat och övriga varor vi konsumerar – stiger siffran från 140 liter till ca 4000 liter per person. Det är virtuellt vattensom höjer siffran. Virtuellt vatten är det vatten som förbrukas vid tillverkning av en produkt eller vara (tex. hur många liter det går åt att producera/tillverka en potatis eller ett par jeans.) Sverige importerar många varor från olika länder, både mat och kläder. Det innebär att vi indirekt konsumerar vatten från andra länder och på så visförbrukar och påverkar de ländernas vattentillstånd.

Innehåll
0 % slutfört 0/1 steg