4. Osynligt blir synligt

Spolar du det som spolas skall? Häng med en dag på ett reningsverk där det osynliga vattnet sannerligen blir synligt, ackompanjerat av ett antal oönskade föremål. Våra drip-certifierade influencers är på plats och ska undersöka den omfattande reningsprocessen av det vatten vi allt för ofta tar för givet, och med hjälp av den hjälteliknande personalen reda ut vad som gäller i badrummet och kökets avlopp!

Det som du kastar försvinner inte, det hamnar någon annanstans och ändrar form. Mycket av det som inte ska slängas i toaletter som hår, våtservetter och tamponger kan skapa stopp i avloppssystemen vilket kan rubba hela reningsprocessen för reningsverket om det inte åtgärds fort. Det kan ske översvämningar av orenat vatten som kan ha en negativ effekt på miljön runtomkring, som att försämra ekosystemet samt den biologiska mångfalden.

Innehåll
0 % slutfört 0/1 steg