Kursinnehåll

Visa alla

Hållbarhetsmärkningar att hålla utkik efter

Olle sade att det är viktigt att handla certifierad kakao och kaffe. De här märkningarna ska ni hålla utkik efter:

KRAV: KRAV-märkt mat är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel med extra höga krav på insatser för miljö, klimat, god djurvälfärd och bra arbetsvillkor.

Rainforest Alliance/UTZ Certified: Rainforest Alliance arbetar för att bevara biologisk mångfald och skapa hållbara försöjningsmöjligheter. Märkningen täcker miljömässiga, sociala och ekonomiska krav, med fokus på klimatsmarta odlingsmetoder. Rainforest Alliance och UTZ gick samman 2018 och har nu en gemensam certifieringsstandard.

RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil: WWF har tillsammans med intressenter i hela kedjan – från plantage till butik – initierat Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO för att ta fram en standard för en mer hållbar produktion av palmolja. RSPO är ett viktigt verktyg för företag att säkerställa att palmoljan inte bidrar till avskogning, expansion på torvmarker, exploatering av arbetskraft samt användning av eld för röjning – mycket av det som miljöorganisationer har kämpat för.

Fairtrade: Fairtrade är en internationell certifiering och aktör för en mer hållbar världshandel med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. När du väljer Fairtrade bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade arbets- och levnadsvillkor.