Kursinnehåll

Visa alla

Lite mer om biologisk mångfald

Biologisk mångfald betyder alltså variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, både på land och i vatten och inkluderar också de ekosystem som organismerna ingår i. Detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Hela 90 procent av livet på land ryms i våra skogar. Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Men som Sara sade har uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Och en hel del av den försvunna skogen har med vår matproduktion att göra.