Kursinnehåll

Visa alla

Naturexperten svarar: Är det skillnad på bete och bete?

Men vad säger WWFs expert om närodlat? Hör vad Ola Jennersten har att säga och vilka tips han ger!

Okej, så kor som har betat i hagar som är åkermark är inte så bra för den biologiska mångfalden. Men om korna fått gå på naturbetesmark som det inte går att göra åker av, så är det otroligt bra för den svenska biologiska mångfalden – både vad det gäller växter och djur. Så om vi vill äta kött så bör vi välja naturbeteskött.
Vänta, det har nämnts några olika miljömärkningar. Kan man lita på dem? Kolla in nästa avsnitt.