Kursinnehåll

Visa alla

Hållbarhetsmärkningar att hålla utkik efter

Gänget nämnde tidigare ett par miljömärkningar som är bra att ha stenkoll på om vi vill äta planetsmart. Alla dessa kallas för tredjepartsmärkningar vilket betyder att det är en oberoende granskare som kontrollerar att producenten lever upp till de krav som ställs:

KRAV: KRAV-märkt mat är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel med extra höga krav på insatser för miljö, klimat, god djurvälfärd och bra arbetsvillkor.

EU-ekologiskt: Europeiskt certifieringssystem och produktmärkning för ekologisk produktion där minst 95 procent av ingredienserna ska vara ekologiskt framställda i enlighet med relevant EU-lagstiftning. Systemet har inga sociala krav.

Svenskt sigill Naturbeteskött: En tilläggscertifiering till Svenskt Sigill som garanterar att köttet kommer från djur som betar på svenska naturbetesmarker. Naturbetesmarker är gräsmarker som inte gödslas eller bearbetas. De har stor biologisk mångfald och många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna lever där och behöver betande mular för att överleva.