Kursinnehåll

Visa alla

Vem har rätt till skogen?

Det är många olika aktörer som har intressen i skogen och marken den växer på och då uppstår det ofta intressekonflikter. Det kan exempelvis vara en intressekonflikt mellan skogsägaren som vill avverka skogen och de vilda djuren som bor där. Det skulle också kunna handla om klädtillverkaren som vill tillverka kläder av träfiber, så kallad viskos, och ursprungsbefolkningen som behöver skogen för sin överlevnad. Så hur kan vi tänka kring intressekonflikter? Vilka har egentligen rätt till skogen och marken?

Den här övningen är hämtad från Naturskoleföreningens böcker i Att lära in ute-serien.