Kursinnehåll

Visa alla

Hållbarhetsmärkningar att hålla utkik efter

Det finns även några miljömärkningar som kan hjälpa er att välja klimatsmartare alternativ. De här är bra att känna till och hålla utkik efter:

KRAV: KRAV-märkt mat är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel med extra höga krav på insatser för miljö, klimat, god djurvälfärd och bra arbetsvillkor.

Svenskt sigill Klimatcertifiering: En tilläggscertifiering till Svenskt Sigill för svenska odlare och bönder som har vidtagit åtgärder för minskad klimatpåverkan. De viktigaste reglerna för klimatcertifiering handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Produkter från certifierad odling/djuruppfödning kan märkas.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad finns bara på mat och blommor från svenska odlare och bönder som jobbar hårt för att minska sin klimatpåverkan. Det är konkreta åtgärder som görs i produktionen. De viktigaste reglerna handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering

Rainforest Alliance/UTZ Certified: Rainforest Alliance arbetar för att bevara biologisk mångfald och skapa hållbara försöjningsmöjligheter. Märkningen täcker miljömässiga, sociala och ekonomiska krav, med fokus på klimatsmarta odlingsmetoder. Rainforest Alliance och UTZ gick samman 2018 och har nu en gemensam certifieringsstandard.