Kursinnehåll

Visa alla

Sojan och regnskogen

Vänta nu, innehöll inte de växtbaserade bullarna soja? Var det inte så att sojaodlingen var ett hot mot regnskogen? Hur hänger det ihop egentligen? Vad säger Sara och Zamir från WSY.

Jaha, så vi människor kan äta sojabaserade produkter, men vi ska undvika att äta djur som fötts upp på sojafoder. Men vad säger WWFs expert om andra produkter som hotar den biologiska mångfalden?