2. Skolmåltiden och pedagogiken ur ett forskningsperspektiv