1. Samtal mellan forskare och praktiker – med fokus på samverkan 

Den första samtalsfilmen har fokus på metoder och erfarenheter för att öka just samverkan mellan de olika verksamhetsdelarna. Hur kan förståelsen, kunskaperna och samarbetet utvecklas på ett sätt som gynnar barnen/eleverna, hela skolan/förskolan och planeten? 

I den andra filmen tittar vi mer på hur skolmåltiden kan bli en naturlig del av barnens/elevernas lärande, för att främja såväl hälsa som hållbar utveckling.   

Presentation av deltagarna i samtalet 

Tove Thyni, Stapelbäddsskolan: Rektor Stapelbäddsskolan, Sveriges största F-3 skola med 519 elever. Tove har arbetat som rektor i 11 år både i mindre kommuner och nu i Malmö stad. Tove har alltid brunnit för samarbeten och ämnesintegration som bidrar till att eleverna får ett lärande som bidrar till en helhetsförståelse för stora och komplexa problem som behöver lösas i vårt samhälle. Alla kan vara med och bidra i omställningsarbetet med rätt ledarskap, engagerat samarbete och en samsyn kring frågor om hållbart lärande och utveckling. Stapelbäddsskolan har valt att engagera sig i det EU finansierade projektet SchoolFood4Change.   

Dzenita Talic, Stapelbäddsskolan. Dzenita har arbetat som lärare och har över 10 års erfarenhet inom ämnena idrott och hälsa samt matematik.  

Som lärare har hon alltid strävat efter att integrera ämnen på ett meningsfullt sätt, och hennes engagemang sträcker sig långt bortom klassrummet. Hennes mål är att inspirera och utbilda sina elever i ämnen som inte bara rör deras akademiska framsteg utan också deras medvetenhet om viktiga samhällsfrågor. Hon är involverad i EU-projektet ”SchoolFood4Change” på Stapelbäddsskolan.  

Gunilla Martinsson är verksamhetsledare i Skolmatsakademin sedan hösten 2022. Gunilla har medverkat i Skolmatsakademins nätverk sedan starten 2006 och varit en del av styrgruppen i många år. Som verksamhetsledare arbetar hon med frågorna som hon brinner mest för: de offentliga måltiderna och speciellt inom skola/förskola. 

Gunilla har arbetat med offentliga måltider i drygt tre decennier. Innan hon tog klivet över till Skolmatsakademin var hon måltidschef i Munkedals kommun där hon bland annat medverkade i Vinnova och Livsmedelsverkets utvecklingsprojekt ”Ett nytt recept för skolmåltiden”.  

Genom sin medverkan i Kost & Närings fokusgrupp för skola och förskola har Gunilla bland annat medverkat i arbetet med att ta fram de nationella rekommendationerna för specialkost och anpassade måltider