1. Forskarföreläsning – Skolmåltiden och pedagogiken ur en forskares perspektiv

Maten kan vara en kraftfull resurs i genomförandet av lärande för hållbar utveckling. I den här föreläsningen knyts matens kopplingar till hållbarhetsutmaningarna ihop med målen i Agenda 2030 och hur det hela länkar till skolans/förskolans pedagogiska uppdrag.  Elevers motivation och delaktighet är i centrum liksom samverkan mellan skolmåltid och skolans kärnuppdrag, där rektor har en nyckelroll för att det ska bli verklighet och fungera i praktiken.  

Johanna Björklund är docent i miljövetenskap och lärare och forskare vid Örebro universitet. I sin forskning har hon arbetat med hållbara sätt att producera livsmedel, med miljöpåverkan av måltider och att använda skolmåltiden som pedagogiskt redskap i lärande för hållbar utveckling. Hon undervisar bland annat inom lärarutbildningen och föreläser i sammanhang där kunskap om mat och miljöfrågor efterfrågas. Johanna har också skrivit boken: Lärande för hållbar utveckling – Börja med maten! (2021) Studentlitteratur, samt tillsammans med Pär Holmgren och Susanne Johansson boken: Mat och klimat (2008) Medströms förlag.