4. Är ni redan en brons-, silver-, eller guldskola/förskola?

Uppgift 4 

I SchoolFood4Change har det tagits fram kriterier för att förskolor och skolor ska kunna certifiera sig på tre olika nivåer: brons, silver och guld. Kriterierna kan också användas som checklista och uppföljning, för att hålla koll på hur arbetet utvecklas. 

  • Ta del av kriterierna på sid. 20-23.  
  • Finns det kriterier som ni redan nu kan bocka av? 
  • Mer stöd och inspiration för ert fortsatta arbete hittar ni i Tema 5 – Resursbiblioteket. 

Lycka till!