2. Implementering och ansvarsfördelning

Uppgift 2 

Nu är det dags att fundera över implementering och ansvarsfördelning. 

  • Börja med att läsa del 2, sid 11-12.
  • Vad arbetar ni redan med som fungerar väl? 
  • Vad behöver utvecklas vidare?
  • Vilka behöver du som ledare kroka arm med?