4. Reflektionsfrågor efter samtalet, del 2

  • Hur skulle du vilja utveckla er verksamhet för att integrera skolmåltiden på ett bättre sätt i det pedagogiska uppdraget? 
  • Vad behöver förändras för att det ska bli verklighet?