2. Reflektionsfrågor efter samtalet, del 1  

  • Hur ser samarbetet mellan skolmåltiden och din förskolas/skolas verksamhet ut idag? 
  • Vad skulle behöva förändras och utvecklas? Vilka möjligheter och svårigheter ser ni? Hur kan svårigheterna hanteras och kanske vändas till möjligheter?