2. Reflektionsfrågor efter föreläsningen

  • Vilka beslut och riktlinjer finns det i din kommun/skolkoncern angående skolmåltiderna med koppling till hållbarhet? 
  • Påverkar det den pedagogiska verksamheten? Hur? 
  • På vilka sätt arbetar ni redan nu för att integrera skolmåltiden med skolans/förskolans verksamhet?