1. Varför ska jag som skolledare arbeta med matfrågor?

Två kurser som hänger ihop:  
Hela Skolan för Hållbar mat (HSHM) – ur ett ledningsperspektiv och Leda en skola för hållbar utveckling – En Whole School Approach 

Hela Skolan för Hållbar mat – ur ett ledningsperspektiv är en fristående kurs för dig som är skolledare eller kökschef och vill ta ett helhetsgrepp kring mat och förskolans/skolans pedagogiska verksamhet. Men den hänger tätt samman med den digitala kursen Leda en skola för hållbar utveckling – En Whole School Approach som finns här på samma plattform. I det här temat visar vi på sammanhangen mellan hållbarhetsutmaningarna och lärande för hållbar utveckling, utveckling av handlingskompetens och att som skolledare ta ett helhetsgrepp över de komplexa frågorna.