1. Implementera Hela Skolan för Hållbar Mat – praktiska uppgifter som hjälp på vägen 

Inom EU-projektet SchoolFood4Change har WWF Sverige tillsammans med övriga partners tagit fram ett ramverk kallat Hela Skolan för Hållbar mat – riktlinjer för skolor, städer och regioner. Ramverket syftar till att underlätta integreringen och implementeringen av hållbara skolmåltider och LHU i hela förskolans/skolans verksamhet. Det är uppbyggt kring fyra tematiska områden:  

  • Policy och ledarskap, 
  • Mat och hållbarhet, 
  • Utbildning och lärande samt 
  • Samarbete med omgivande samhälle 

Det finns tydliga beröringspunkter och överlappningar mellan ramverkets områden och de områden som pekats ut som viktiga i implementeringen av LHU med hög kvalitet (se kursen Att leda en skola/förskola för hållbar utveckling – en Whole School Approach). Det illustreras i bilden nedan: 

Alla förskolor/skolor som vill utveckla arbetet med hållbar mat relaterat till kärnverksamheten kan använda ramverket. Därför ska du få fördjupa dig lite mer i det nu. 

Uppgift 1 

Bekanta dig med ramverket.  

  • Läs sid 6-10 som ger en översikt.