3. Systematiskt arbete och handlingsplan

Uppgift 3

För att få till ett systematiskt arbete behövs både en arbetsgrupp och en handlingsplan. 

  • Läs mer om hur det kan gå till på sid. 13-15.  
  • På sid. 24 finns en mall som kan användas för att ta fram handlingsplanen.  
  • Vad blir ert nästa steg för att starta/fortsätta det här arbetet? 
  • Vad behöver ni börja göra? 
  • Vad behöver ni sluta göra? 
  • Vad behöver ni göra mer av? 
  • Vad behöver ni göra mindre av?