3. Samtal mellan forskare och praktiker – med fokus på lärandet i relation till skolmåltiden 

Nu ska vi fördjupa oss i hur skolmåltiden kan bidra till förskolans/skolans kärnuppdrag och förstärka elevernas lärande i enlighet med läroplanerna. Deltagarna i samtalet är desamma som i första filmen.