1. Lärande för hållbar utveckling ur ett ledningsperspektiv

Kursen Leda en skola för hållbar utveckling – En Whole School Approach bygger på  forskning genomförd i Sverige där fyra områden identifierats som särskilt viktiga, för att förskolor/skolor ska implementera lärande för hållbar utveckling (LHU) med hög kvalitet och som genomsyrar verksamhetens hela organisation. Dessa områden är: 

  • Pedagogisk helhetsidé,  
  • Elevers delaktighet och inflytande,  
  • Samverkan med omgivande samhälle samt  
  • Proaktivt ledarskap.  

Ingen del är viktigare än någon annan och alla fyra behövs, för att arbetet ska vara väl förankrat och hålla god kvalitet. Förutom ovanstående fyra teman finns det också i kursen en Inflygning som syftar till att sätta LHU i en lite större samhällskontext – en hjälp att komma på banan och starta tankarna. På slutet kommer sedan en Utflygning som ett stöd för att arbeta vidare på den egna förskolan/skolan. 

De fyra temaområdena i kursen Leda en skola för hållbar utveckling – En Whole School Approach är uppbyggd på samma sätt som den här kursen, det vill säga forskarföreläsningar, samtal mellan praktiker och forskare, reflektionsfrågor och praktiska uppgifter.  

För att du ska få en introduktion till LHU och de fyra temaområdena, som också har tydliga kopplingar till HSHM, så börjar vi denna kurs med utvalda delar av Inflygningen