Kursinnehåll

Visa alla

4. Samverkan med omgivande samhälle – att arbeta med autentiska frågor

Att få arbeta med autentiska frågor är för de allra flesta elever starkt motivationshöjande och motivation är en av de bästa drivkrafterna för att lära sig saker. Genom att låta eleverna möta samhällsaktörer och miljöer ”ute i verkligheten” och få undersöka olika problem och utmaningar och klura på tänkbara lösningar, så kan skolan bidra till att utveckla elevernas handlingskompetens.  

Därför ses samverkan med omgivande samhälle som en bärande del i skolans LHU-arbete om arbetet ska hålla hög kvalitet. Men denna samverkan ses av många som en av de svåraste pusselbitarna att få till i det komplexa pussel som en skola utgör. Därför ska vi nu ägna en del tid åt detta.