Kursinnehåll

Visa alla

Praktisk uppgift – föreställningskartor som grund för den pedagogiska helhetsidén

Föreställningskarta som grund för den pedagogiska helhetsidén

Har din skola redan en pedagogisk helhetsidé som förklarar det övergripande syftet med utbildningen och där LHU ingår? Eller skulle ni behöva arbeta om helhetsidén för att tydliggöra LHU-uppdraget? Eller är det så att ni behöver påbörja arbetet med att ta fram er skolas helhetsidé?  

För att helhetsidén ska fungera i praktiken och tjänstgöra som er kompassnål så är det centralt att det på skolan finns en gemensam förståelse för innehållet i olika begrepp som känns relevanta för er pedagogiska helhetsidé.  

Föreställningskartor som Anna Mogren pratade om i sin föreläsning är ett sätt att fördjupa samtalet och synliggöra och tydliggöra hur man tänker kring olika begrepp och frågor (exempelvis hur de förändringsprocesser som leder till en högre kvalitet kan se ut). 

Avsätt tid på en APT för att arbeta fram era föreställningskartor som kan bidra till utvecklingen av er helhetsidé kopplad till LHU. 

Tillvägagångssättet finns beskrivet i denna PDF som kan skrivas ut och ges till personalen. Vill du fördjupa dig lite mer i metoden finns det flera länkar i  sista temat i kursen Resursbibliotek – Stödmaterial och extraläsning.  

Frågeställning att utgå ifrån:  

På vilka sätt bör vår skola arbeta med lärande för hållbar utveckling för att det ska bidra till att stärka elevers handlingskompetens i hållbarhetsfrågor?  

Spara alla föreställningskartor, så att ni kan arbeta vidare med dem i framtagandet av er pedagogiska helhetsidé som innefattar LHU. 

Vad blir ert nästa steg för att skapa en uttalad gemensam förståelse för en pedagogisk helhetsidé och det övergripande syftet med LHU?