Kursinnehåll

Visa alla

Reflektionsfråga efter samtalet

Tips att inspireras av!
I samtalet nämns Engagemangsakuten där olika skolor lättare skulle kunna hitta varandra för ömsesidiga samarbeten. Kanske något för din kommun att satsa på? Läs mer på Engagemangsakuten

Deltagarna i samtalet lyfter flera exempel på hur skolorna lyckats få till stånd samarbeten med det omgivande samhället på olika sätt. Vilka skulle ni behöva kroka arm med för att underlätta samverkan och för att samarbetet ska bli långsiktigt hållbart för klasserna på din skola och andra aktörer utanför skolan?