Kursinnehåll

Visa alla

Praktisk uppgift: Kartlägg skolan utifrån ditt skolledaruppdrag

Textruta

Hur fungerar arbetet med lärande för hållbar utveckling på din skola både internt och i förhållande till styrdokument, huvudmannens förväntningar och krav samt Agenda 2030? Om du inte redan vet behöver du som skolledare ta reda på det. Till din hjälp finns ett kartläggningsverktyg som forskare i utbildningsvetenskap och didaktik på Umeå universitet tillsammans med Umeå kommun har tagit fram. Det finns en kartläggning som vänder sig till skolledare och en som vänder sig till lärare.  

Din uppgift är nu att gå igenom kartläggningen som vänder sig till dig som skolledare. Du hittar den här.