Kursinnehåll

Visa alla

Reflektionsfrågor efter samtalet

I samtalet lyfts exempel på organisation och aktiviteter som stödjer lärandet för hållbar utveckling på skolorna i Karlstad. Vad finns det på din skola som ni är stolta över och som ni skulle vilja utveckla vidare för er pedagogiska helhetsidé som inkluderar LHU? 

I samtalet lyfts också vikten av att alla är med, att LHU och den pedagogiska helhetsidén är en kollektiv process. Men det är ju inte alltid så lätt att få till i praktiken och arbetet kan möta motstånd hos medarbetare och ibland hos elever och vårdnadshavare. Vad har du för strategier för att hantera motstånd och försöka få tillräckligt många att stå bakom genomförandet?