Kursinnehåll

Visa alla

Samtal mellan forskare och praktiker

Föreläsningen du just tittat på följs nu upp av ett samtal mellan Anna Mogren och några praktiker från Karlstad kommun som har erfarenhet av att arbeta konkret och aktivt med LHU och pedagogisk helhetsidé.

Presentation av deltagarna i samtalet

Maria Holm: Rektor, tidigare utvecklingschef på Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstad. Maria har arbetat med utbildning och utveckling under många år i Karlstads kommun. Numera arbetar hon som rektor för grundsärskolan och har tidigare varit rektor för en f-6 skola och utvecklingschef på barn- och ungdomsförvaltningen. Hon anser att LHU är ett förhållningssätt som handlar om att skapa helheter för eleverna där ansvarstagande och engagemang utvecklas utifrån att man får nya kunskaper och verktyg. Maria hävdar att vi måste utveckla demokratiska medborgare som vill och kan vara med att utveckla ett hållbart samhälle lokalt och globalt!  

Maria Skoogh, Ilandaskolan: Efter mer än 20 år som lärare på högstadiet arbetar Maria sedan flera år tillbaka som rektor på låg-, mellan- och högstadiet samt särskola. Sedan fem år tillbaka är hon rektor för högstadiet på Ilandaskolan i Karlstad med nära 500 elever. Hon har drivit LHU-projekt på en annan högstadieskola tidigare i syfte att implementera ämnesövergripande arbete och gör nu detsamma på Ilandaskolan. LHU ser hon som en självklar utgångspunkt och ett givet fokusområde när det gäller innehållet samtidigt som det är ett sätt att organisera en hållbar verksamhet både för elever och för pedagogisk personal. Skolan fokuserar på frågor om hållbarhet och klimat i sitt systematiska kvalitetsarbete.  

Maria Hultkrantz, Kronoparksskolan: Rektor Kronoparksskolan f-3: Maria Hultkrantz har arbetat som rektor på Kronoparksskolan i fem år och som rektor sammanlagt i snart 12 år. Hon har arbetat aktivt med LHU under alla år som rektor. På Kronoparksskolan arbetar de med tre teman under ett läsår där all personal på skolan är delaktiga och alla 400 elever arbetar med ett gemensamt tema, de har byggt skolans teamkänsla och skapat ett Vi.  

Maja Samuelsson, Kronoparksskolan: Maja Samuelsson arbetar på Kronoparksskolan i Karlstad, på lågstadiet. På skolan ingår Maja i en LHU-grupp där några lärare från skolan diskuterar hur man på skolan kan arbeta med lärande för hållbar utveckling. Gruppen ansvarar exempelvis över vilka ämnesövergripande teman som arbetas med varje läsår, samtal om LHU både på arbetslagsmöten och på studiedagar och håller i möten med en elevgrupp (hållbart lärande-rådet) som också samtalar om hållbart lärande. Maja har varit med i gruppen i drygt 3 år.