Kursinnehåll

Visa alla

Reflektionsfrågor efter föreläsningen

Ulf ställer flera reflektionsfrågor till dig som skolledare under föreläsningen. Här har vi valt ut två av dem som vi vill att du reflekterar över nu: 

  • Hur synliggör du de delar som den här MOOCen bygger på och hur delarna tillsammans bildar en helhet i utvecklingen av arbetet med LHU?
  • Att förändra normer på en arbetsplats är svårt att göra ensam som rektor. Vilka är de ledande lärarna på din skola som kan fungera som förändringsagenter?