Kursinnehåll

Visa alla

7. Resursbibliotek – stödmaterial och extraläsning

INTRESSANTA FORSKNINGSARTIKLAR, LÄNKAR OCH MATERIAL 

Inflygning

Skolverkets slutredovisning av regeringsuppdraget ”Ökad kännedom om hur Agenda 2030 och de nationella miljömålen kopplar till undervisningen” (U2019/01622/S) Ladda ned publikation – Skolverket 

Pedagogisk helhetsidé 

Mogren, Anna. 2019.

Föreställningskartor: 

Elevers delaktighet och inflytande 

Samverkan med omgivande samhälle 

Proaktivt ledarskap 

Utflygning 

Handlingsplan

Länkar till universiteten som har poängkurser för rektorer 

Flera lärosäten anordnar poängkurser för rektorer med inriktning på ledarskap för lärande för hållbar utveckling.

Skolverkets moduler, utmärkelsen och publikationer 

Internationellt stöd 

BOKTIPS