Kursinnehåll

Visa alla

Praktisk uppgift – En ros för elevernas delaktighet och inflytande

Iann Lundegård lyfter i sin föreläsning fem former för deltagande: 

  • Initiativtagande/agens 
  • Deliberation  
  • Kreativitet/Innovation 
  • Kritik/Normkritik 
  • Autenticitet 
Rosdiagram

Du ska nu få i uppgift att undersöka hur lärarna på din skola planerar och genomför sin undervisning, för att de olika formerna för deltagande ska komma till uttryck. Uppgiften för lärarna är att analysera ett undervisningsområde som de genomfört i arbetslaget med syfte att kritiskt granska och diskutera planeringen och genomförandet av undervisningen utifrån de fem formerna för deltagande. Diskussionen kommer att sammanfattas i ett rosdiagram. Utifrån resultatet de kommer fram till ska de formulera förbättringsområden till nästa gång de ska genomföra undervisningsområdet, för att stärka elevernas inflytande och delaktighet.Du kan ge uppgiften till lärarna att arbeta med på en arbetslagsträff eller APT. Uppgiften som delas ut till lärarna finns i två olika pdf-versioner, en för yngre åldrar och en för äldre åldrar.

När arbetslagen gjort sin analys samlar du in resultaten, så att du kan göra din analys av hur elevernas inflytande och delaktighet kan stärkas. Vad blir din roll som rektor för att det ska bli verklighet?