Kursinnehåll

Visa alla

Agenda 2030 och delmål 4.7

Delmål 4,7 SDG, Utbildning för hållbart och globalt medborgarskap

I filmen nämns Agenda 2030 mål 4 God utbildning för alla och delmål 4.7 som specifikt handlar om lärande för hållbar utveckling. Följande har FN:s medlemsländer enats om:  

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

Skolverket fick i uppdrag 2019 av dåvarande utbildningsministern att synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen (generationsmålet och miljökvalitetsmålen som riksdagen fastställt) kopplar till styrdokumenten för skolväsendet. Syftet med uppdraget var att ge huvudmän och personal i skolväsendet ökad kännedom om Agenda 2030 och de nationella miljömålen och därmed förbättra förutsättningarna för hur utbildning för hållbar utveckling med dess tre dimensioner (ekonomisk, social och ekologisk) kan ingå i undervisningen. 

Du hittar Skolverkets rapport här.