Kursinnehåll

Visa alla

Reflektionsfråga efter samtalet

Hur ser styrkedjan ut i din kommun/organisation? Vad finns det för mål-, uppföljnings- och stödstrukturer som främjar LHU-arbetet i din verksamhet?